Inhoud opleiding

Wat leer je?
Tijdens de opleiding leer je verschillende doelgroepen te ondersteunen en te begeleiden bij het zelfstandig wonen. Bijvoorbeeld door ze te ondersteunen bij huishoudelijke taken. Het zijn bijvoorbeeld:
- mensen van alle leeftijden met een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking
- volwassen of oudere mensen met een psychosociaal- of gedragsprobleem
- volwassen of oudere mensen met een psychiatrisch probleem

Je doet kennis op over verschillende ziektebeelden en handicaps. Hierdoor weet je hoe je verschillende cliënten kunt ondersteunen. Ook leer je hoe je met de omgeving van een cliënt moet omgaan tijdens je werkzaamheden. Bijvoorbeeld met de ouders van een gehandicapt kind of de familieleden van een dementerende oudere.

Je leert veel over activiteitenbegeleiding. Bijvoorbeeld welke activiteiten je kunt doen om mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Denk aan muzisch-agogische activiteiten of schoolactiviteiten. Ook leer je samen te werken met collega’s.

Beroepsgericht onderwijs
In deze beroepsgerichte opleiding leer je hoe je werkt volgens de kerntaken en werkprocessen van het beroep. Door deze zaken te oefenen in praktijksituaties word je een deskundig beginnend beroepsbeoefenaar.

Voorbeelden van kerntaken zijn:
- Opstellen van een plan van aanpak
- Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
- Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Voorbeelden van werkprocessen zijn:
- Inventariseert hulpvragen van de cliënt
- Ondersteunt de cliënt bij zijn dagbesteding
- Ondersteunt de cliënt bij wonen en het huishouden

Verhouding theorie en praktijk
De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin doe je ervaring op en breng je in praktijk wat je op school hebt geleerd. Tijdens de beroepsopleidende leerweg besteed je minimaal twintig procent van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. Als je voor de beroepsbegeleidende leerweg kiest, ben je minimaal zestig procent van de studietijd werkend aan het leren.

Lees meer over:
Gaan leren: beroepsgericht onderwijs


Kans op stage in de regio

Kans op werk

Legenda

Kleur Mate van kans op werk
Donkergroen Goede kansen op werk
Lichtgroen Ruim voldoende kansen op werk
Geel Voldoende kansen op werk
Oranje Matige kansen op werk
Rood Geringe kansen op werk
 

Reacties


Aanvullingen, suggesties of wil je gewoon even vertellen hoe leuk dit beroep of deze opleiding is? Laat hier je reactie achter!