Inhoud opleiding

Wat leer je?
Tijdens de opleiding Begeleider Gehandicaptenzorg leer je doelgroepen van alle leeftijden te ondersteunen en te begeleiden bij het zelfstandig wonen, bij hun dagbesteding of in hun vrije tijd. Dit zijn bijvoorbeeld cliënten met een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking.

Je werkt direct met deze cliënten. Daarom is het belangrijk om betrokken en integer met deze mensen te kunnen omgaan. Je leert hoe je ziet welk ondersteuning iemand nodig heeft en hoe je deze kunt bieden.

Je leert cliënten begeleiden bij de persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding. Zo zorg je ervoor dat je cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen leven in hun eigen omgeving. Je krijgt ook vaardigheden aangeleerd hoe je cliënten kunt helpen hun sociale vaardigheden te vergroten, offline en online.

Daarnaast krijg je les in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen, zoals het toedienen van medicijnen en verlenen van eerste hulp bij verwondingen.

Je werkt straks niet alleen in de woonbegeleiding of dagbesteding. Daarom leer je ook samenwerken in een team en hoe je lastige situaties met je leidinggevende kunt bespreken. 

Basisdeel
Het basisdeel bestaat uit: 

  • een algemene basis: vakken als taal, rekenen en burgerschap
  • een beroepsgerichte basis: je biedt ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

Deze basis is gelijk voor alle richtingen in het dossier Maatschappelijke Zorg: Begeleider Gehandicaptenzorg, Begeleider Specifieke Doelgroepen, Thuisbegeleider, Agogisch medewerker GGZ, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg.

Profieldeel
Het profiel bestaat uit taken die horen bij de richting die je hebt gekozen, in dit geval Begeleider Gehandicapten. Je richt je op het geven van zorg en ondersteuning aan cliënten in de gehandicaptenzorg. Bijvoorbeeld door hen te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling of door hen te verzorgen. 

Keuzedeel
De opleiding kent ook een keuzedeel. Binnen het keuzedeel kies je zelf vakken waarmee je:

  • je kennis verbreedt
  • je kennis verdiept
  • je beter doorstroomt binnen het MBO 

Binnen dit deel kun je dus zelf je keuzes maken. Bijvoorbeeld uit de keuzedelen Zorg en technologie, Mensen met niet-aangeboren hersenletsel of Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking. Je vergroot hiermee je kansen op de arbeidsmarkt. 

Verhouding theorie en praktijk
De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daarin doe je ervaring op en breng je in praktijk wat je op school hebt geleerd. Tijdens de beroepsopleidende leerweg besteed je minimaal 20 procent van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. Als je voor de beroepsbegeleidende leerweg kiest, ben je minimaal 70 procent van de studietijd werkend aan het leren.

Lees meer over:
Gaan leren: beroepsgericht onderwijs


Kans op stage

Benieuwd naar de kans op een stage tijdens deze opleiding? Je ontdekt het per regio op kansopwerk.nl.


 

Reacties


Aanvullingen, suggesties of wil je gewoon even vertellen hoe leuk dit beroep of deze opleiding is? Laat hier je reactie achter!