Verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg

 

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe. Dit komt enerzijds doordat er verhoudingsgewijs meer 65-plussers zijn dan jongeren. Simpelweg omdat er 65 jaar geleden meer mensen geboren werden dan nu. Anderzijds worden mensen steeds ouder, door de verbeterde medische zorg. In totaal wonen in Nederland zo'n 170 duizend ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen. Jaarlijks verzorgen de verpleeg- en verzorgingshuizen dagactiviteiten voor zo'n 46 duizend mensen.

Naast ouderen vangen verzorgings- en verpleeghuizen ook jongere mensen op die revalideren of langdurige hulp nodig hebben. Je werkzaamheden kunnen daardoor zeer divers zijn.

Verandering naar zorg op maat
Nog niet zo lang geleden was het vanzelfsprekend dat ouderen die hulp nodig hadden, in een verpleeg- of verzorgingshuis opgenomen werden. Tegenwoordig proberen zorginstellingen zorg aan te bieden die beter past bij de aard, de wensen en de gezondheidstoestand van ouderen. De opkomst van aanleunwoningen en meer aandacht voor de cultuur van (allochtone) bewoners zijn hiervan onder andere een gevolg.

Met de veranderde inzichten, waarbij zorg op maat voorop staat, verandert ook de organisatie van de zorginstellingen. Er zijn fusies en samenwerkingsverbanden met andere verpleeg- en verzorgingshuizen, met ziekenhuizen en met de thuiszorg.

Bovendien wordt het mede door het welzijnswerk mogelijk gemaakt dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de veiligheid in de buurt en aan de bevordering van onderlinge contacten tussen buurtbewoners. En er worden volop recreatieve activiteiten georganiseerd.

In de ouderenzorg kom je zodoende in werksituaties terecht waarin volop vernieuwingen plaatsvinden. En dat biedt weer mogelijkheden voor een flexibele invulling van je werk!

Werktijden
In de verzorgings- en verpleeghuizen wordt 24 uur per dag zorg geboden. Met name in de verzorgende en verpleegkundige functies heb je onregelmatige werktijden en werk je ook in de avonduren en weekenden. Werken in deeltijd is goed mogelijk in de ouderenzorg.

De werkplekken
De thuiszorg speelt een grote rol in de zorg voor ouderen. Specifiek voor ouderen zijn er daarnaast drie voorzieningen te onderscheiden.
Verzorgingshuizen
Verpleeghuizen
Welzijn ouderen

Waar en in welke beroepen werken?
Bij de beroepen op deze site kun je ook zoeken op beroepen die je in de ouderenzorg kunt uitoefenen. Bij de organisaties voor werk vinden staan bij elke provincie bovendien websites van regionale zorgorganisaties. Op die websites vind je bijna altijd adressen en informatie van verpleeg- en verzorgingshuizen.

Heb je nog vragen? Mail met de mensen op deze site die werkervaring hebben!

Zie ook:
Thuiszorg
Beroepen vinden op werkveld
Gaan werken: werk vinden
Medewerkers vinden