Beroep Activiteitenbegeleider

Past het bij je?

Je bent creatief en handig, beschikt over technisch inzicht en kunt activiteiten steeds weer aanpassen. Hierbij werk je meestal volgens een plan of bepaalde methode.

Als activiteitenbegeleider moet je goed kunnen kijken en luisteren, zodat je goed kunt inschatten welke activiteiten mensen kunnen en willen doen. Bovendien moet je veel geduld hebben. Je begeleidt bewoners en cliënten vaak stapje voor stapje naar een nieuwe persoonlijke overwinning. En dat kan even duren.

Sociale vaardigheden zijn belangrijk. Cliënten krijgen steeds meer mogelijkheden om zelf de regie van hun behandeling en begeleiding in handen te nemen. Dat betekent dat zij ook steeds vaker het eigen netwerk kunnen gebruiken.

Je kunt je inleven in problemen en zorgen van cliënten en ze een beetje opbeuren. Daarnaast kun je respectvol omgaan met vertrouwelijke informatie.

Tot je werkzaamheden behoort steeds meer het organiseren, coördineren en het begeleiden en ondersteunen van anderen bij de uitvoering. Die anderen zijn dan vooral vrijwilligers, buurtbewoners met plannen, maar ook collega’s: verzorgenden of assistent-begeleiders dagbesteding.

Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk duidelijk uitdrukken. Je moet verslag uitbrengen over cliënten aan artsen, andere hulpverleners in een behandelteam of leidinggevenden. En je moet met buurtbewoners kunnen overleggen en plannen uiteenzetten.

Je vindt het prettig om met anderen samen te werken en bent in staat anderen duidelijk te maken wat je doet.

Je kunt verder denken dan activiteiten. Het beroep heeft steeds meer te maken met het algehele welzijn en de zelfredzaamheid van de cliënten en buurtbewoners.

Kortom, wat je nodig hebt is:
- creativiteit
- inlevings- en relativeringsvermogen
- communicatieve vaardigheden
- geduld
- een gezonde dosis humor
- iets planmatig kunnen aanpakken

Gratis loopbaanadvies Sterk in je werk 
Wil je meer inzicht of dit beroep bij je past? En ontdekken wat jouw sterke punten zijn? Vraag een gratis loopbaangesprek aan via www.sterkinjewerk.nl.