Beroep Activiteitenbegeleider

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Activiteitenbegeleider

Wat ga je doen in dit beroep?

Als activiteitenbegeleider, begeleider dagcentrum of begeleider buurtcentrum organiseer je passende activiteiten voor cliënten of (buurt)bewoners. Het doel is onder meer dat zij hun dagbesteding of werk op een zinvolle en plezierige manier invullen. Je laat ze bijvoorbeeld werken met muziek, beweging en spel. Of je geeft ze de vrijheid om te timmeren, schilderen of met de computer aan de gang te gaan.

Je doel is vaak ook om mensen individueel of in een groep te leren weer zo zelfstandig mogelijk aan de maatschappij deel te nemen. En ook kan het zo zijn dat een groep de leefomgeving of betrokkenheid in de buurt wil verbeteren en met jouw hulp hier activiteiten voor kan organiseren en uitvoeren.

Naast het verrichten van uitvoerend werk, begeleid je ook. Zo stuur je bijvoorbeeld vrijwilligers en verzorgenden aan. Het wordt steeds belangrijker het bestaande netwerk van cliënten actief in te schakelen. Denk aan familie, vrienden, buren…

Je kunt werken met ouderen, mensen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen, met buurtbewoners, met jongeren, psychiatrische cliënten, gedetineerden of patiënten in een ziekenhuis. Sommige mensen bemiddel je naar (vrijwilligers)werk. Dit heet arbeidsrehabilitatie of -participatie.

Als je werkt met afzonderlijke mensen stel je in overleg met de cliënt een activiteitenplan of rehabilitatieplan op. Je houdt daarbij zo veel mogelijk rekening met wat de cliënt wil en kan. Je kijkt en luistert goed naar de cliënten terwijl ze bezig zijn en maakt een verslag van je bevindingen. In besprekingen met het (buurt)team presenteer je de verslagen. Zo help je eraan mee dat de begeleiding goed op de cliënt afgestemd blijft.

Je werkt bijvoorbeeld samen met woonbegeleiders en geeft hen regelmatig tips hoe zij in de woonsituatie van cliënten ook iets met activiteiten kunnen doen. Of met jongerenwerkers, die met jou samen activiteitenprogramma’s opzetten en begeleiden.