Beroep Activiteitenbegeleider

Wat ga je doen in dit beroep?

Als activiteitenbegeleider (of begeleider dagcentrum) in de zorg organiseer je passende activiteiten voor cliënten of bewoners. Het doel is dat zij hun dagbesteding of werk op een zinvolle en plezierige manier invullen. Je laat ze bijvoorbeeld werken met muziek, beweging en spel. Of je geeft ze de vrijheid om te timmeren, schilderen of met de computer aan de gang te gaan. Je doel kan ook zijn mensen individueel of in een groep te leren weer zo zelfstandig mogelijk aan de maatschappij deel te nemen.

Cliënten denken daardoor misschien minder na over hun ziekte en leren tegelijkertijd hun vaardigheden te behouden en verbeteren. Dit kan helpen om sneller beter te worden of om te leren hoe ze met hun nog aanwezige mogelijkheden kunnen omgaan.

Naast het verrichten van uitvoerend werk, begeleid je ook. Zo stuur je bijvoorbeeld vrijwilligers en verzorgenden aan. Het wordt steeds belangrijker het bestaande netwerk van cliënten actief in te schakelen. Denk aan familie, vrienden, buren, enzovoorts.

Je kunt werken met ouderen, mensen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen, psychiatrische cliënten, gedetineerden of cliënten in een ziekenhuis. Sommige mensen bemiddel je naar (vrijwilligers)werk. Dit gebeurt in het kader van arbeidsrehabilitatie.

In overleg met de cliënt stel je een activiteitenplan of rehabilitatieplan op. Je houdt daarbij zo veel mogelijk rekening met wat de cliënt wil en kan.

Je kijkt en luistert goed naar de cliënten terwijl ze bezig zijn en maakt een verslag van je bevindingen. In besprekingen met het team presenteer je de verslagen. Zo help je eraan mee dat de behandeling en/of begeleiding goed op de cliënt afgestemd blijft.

Je werkt samen met woonbegeleiders en geeft hen regelmatig tips hoe zij in de woonsituatie van cliënten ook iets met activiteiten kunnen doen.