Beroep Activiteitenbegeleider

Wist je dat…?

een activiteitenbegeleider in de gehandicaptenzorg vaak begeleider dagcentrum wordt genoemd?

ook begeleider in een activiteitencentrum, begeleider buurtcentrum en begeleider dagbesteding benamingen zijn voor een activiteitenbegeleider?

je als activiteitenbegeleider ook met gedetineerden, met buurtbewoners, met asielzoekers, in de jeugdhulp of in de thuiszorg kunt gaan werken?

je als activiteitenbegeleider heel handig moet zijn en goed moet kunnen organiseren?

je soms ook verzorgende taken uitvoert? Je kunt hierbij denken aan helpen bij het eten of de begeleiding van mensen bij het lopen.

je in feite een klein bedrijfje runt? Je bent bezig met activiteiten ontwikkelen en uitvoeren, voorraad bijhouden, observeren, adviseren en rapporteren.

je steeds belangrijker wordt voor organisaties, omdat het welzijn van bewoners meer aandacht krijgt tegenwoordig?

je ook kunt kiezen voor het beroep persoonlijk begeleider zorgboederij. Zij combineren het begeleiden van mensen met natuur en dieren. Kortom mensen begeleiden met een hulpvraag in een groene omgeving.