Beroep Anesthesiemedewerker

Wat ga je doen in dit beroep?

Als anesthesiemedewerker werk je samen met de anesthesioloog. Dat is een arts die onder andere gespecialiseerd is in het toedienen van anesthesie, oftewel narcose. Je werkt samen in een operatieteam van ongeveer zes mensen waarin iedereen eigen taken heeft. De anesthesioloog bespreekt samen met de patiënt hoe hij of zij verdoofd zal worden.

Onder eindverantwoordelijkheid van de anesthesioloog voer jij zelfstandig bepaalde taken uit. Zo controleer je voor de operatie alle apparatuur en zet je deze klaar in de operatiekamer, help je de patiënt onder narcose of plaatselijke verdoving te brengen en zorg je ervoor dat de patiënt goed ligt.

Voor, tijdens en na de operatie begeleid je de patiënt, geef je uitleg over de procedures en over wat je gaat doen en stel je de patiënt gerust. Je bewaakt (onder andere via beeldschermen) voortdurend de vitale functies van de patiënt. Bijvoorbeeld de hartslag, bloeddruk en ademhaling. Hierbij treed je zo nodig corrigerend op en stel je de anesthesioloog hiervan op de hoogte.

Naar eigen inzicht rapporteer je veranderingen in de toestand van de patiënt tijdens de operatie aan de anesthesioloog. De gegevens van elke patiënt houd je bij op de anesthesielijst of via automatische verslaglegging in de computer.

De taken van de gediplomeerde anesthesiemedewerker beperken zich niet tot de operatiekamer. Zo werk je bijvoorbeeld ook op poliklinieken waar kleine ingrepen plaatsvinden. En bij pijnbestrijding na een ingreep of tijdens chronische pijnbehandeling. Tevens werk je tijdens spreekuren voorafgaand aan de anesthesie. En maak je deel uit van traumateams. De gediplomeerde anesthesiemedewerker heeft hiervoor wel een aanvullende scholing nodig.