Beroep Apothekersassistent

Wat is het salaris?

Beroep Apothekersassistent

Wat is het salaris?

Als beginnend apothekersassistent in een openbare apotheek verdien je een bruto startsalaris van € 1.785,- tot € 1.925,-. Naarmate je doorgroeit in je functie kan je rekenen op een salaris van €2.790,- en €2.800,-. 

Als apothekersassistent met een variant kan je salaris oplopen tot ongeveer € 3.015,-. Apothekersassistent met variant houdt in dat je je na het behalen van je diploma voortdurend blijft bijscholen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.

Boven op je salaris ontvang je bovendien een vergoeding voor nachtdienst of overwerk. Deze kan oplopen tot 25, 50 of 75 % van je normale uurloon als je regelmatig extra diensten draait.

Volg je de opleiding Apothekersassistent via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL, tegelijkertijd werken en leren), dan ontvang je een leerlingsalaris van je werkgever. In de voorbereidende leerperiode waarin je naar school gaat, heet dat een zakgeldvergoeding. Deze kan gelijk zijn aan het wettelijk minimumloon.

Het minimumloon is per 1 januari 2020 € 570,50 per maand voor een 16-jarige, waarbij het oploopt tot € 1.635,60 vanaf je 21e.

Ook tijdens de maanden dat je in de apotheek werkt, ontvang je een leerlingsalaris, dat eventueel wordt aangevuld tot het minimumloon. Voor het leerlingsalaris voor 36 uur per week (inclusief lessen op school) is een minimum vastgesteld. Bruto bedraagt het salaris:
1e jaar: € 1.007,-
2e jaar: € 1.187,-
3e jaar: € 1.392,-
4e jaar: € 1.539,-

Loop je stage in een openbare apotheek, dan ontvang je een stagevergoeding. Deze vergoeding is een dagvergoeding van:
€ 12,5,- bruto per dag in het 1e jaar
€ 15- bruto per dag in het 2e jaar
€ 20,- bruto per dag in het 3e jaar

Dit zijn salarisindicaties voor 2020.

Het zijn salarisindicaties voor het werk in een openbare apotheek. Bij ziekenhuizen, gezondheidscentra en apotheekhoudend huisartsen gelden andere salarissen. Informeer hiernaar bij onder andere de vakorganisaties of de ChoozGuides.

Zie ook:
E-mail je vraag