Beroep Apothekersassistent

Wist je dat…?

secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals betaald zorgverlof en reiskostenvergoeding) goed geregeld zijn?

veel huisartsen een onleesbaar handschrift hebben, zodat apothekersassistenten vroeger de recepten echt moesten ontcijferen? Dankzij de computer heb je daar tegenwoordig geen last meer van...

als je werkt in een dienstapotheek het kan voorkomen dat je avond-, nacht- en weekenddiensten hebt?

je als apothekersassistent een beroepsgeheim hebt?

70% van de mensen hun geneesmiddelen niet juist gebruikt? Daarom is het zo belangrijk dat je mensen goede voorlichting geeft over medicijngebruik!

er de laatste jaren een accentverschuiving in de werkzaamheden heeft plaatsgevonden van geneesmiddelenbereiding naar patiëntenvoorlichting?

de robot zijn intrede heeft gedaan in de apotheek? De apotheker en de assistenten hoeven voor de meeste recepten niet meer zelf te lopen. Ze voeren het recept in in de computer, de robot verzamelt de medicijnen en enkele minuten later rolt het doosje van de lopende band. Handig! De apotheker of assistent moet het natuurlijk nog wel even controleren.