Beroep

Arts voor verstandelijk gehandicapten

Als arts voor verstandelijk gehandicapten bied je gespecialiseerde medische zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Het onderzoeken, vaststellen en behandelen van ziekten bij mensen met een verstandelijke beperking is jouw hoofdtaak.

De medische zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen is een vak apart doordat bepaalde ziektes en klachten vaker voor komen bij mensen met een verstandelijke beperking. Ook zijn deze mensen lang niet altijd in staat om tot uitdrukking te brengen wat er aan de hand is.

Dit is een film van artsenfederatie KNMG