Beroep Assistent-begeleider gehandicaptenzorg

Wist je dat…?

je als assistent-begeleider gehandicaptenzorg in een team werkt? Je moet daarom ook goed kunnen samenwerken.

er veel behoefte is aan mensen die in de gehandicaptenzorg werken? Als assistent-begeleider gehandicaptenzorg vind je dus snel een leuke baan! Kijk ook eens bij het beroep woonbegeleider gehandicaptenzorg op deze site.

mensen met een beperking een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking kunnen hebben? Ook is het mogelijk dat ze een combinatie van deze beperkingen hebben.

meer dan de helft van de mensen met een verstandelijke beperking lichte verstandelijke beperkingen heeft? Een gedeelte van deze groep woont zelfstandig, maar blijft over het algemeen aangewezen op een vorm van begeleiding door wonen in een gezinsvervangend tehuis of een vorm van begeleid kamerwonen.