Beroep Audicien

Wat is het salaris?

Aangezien er geen cao is voor de audiologie, is er geen vastomlijnd kader voor de salariëring. Bedrijven en ketens stellen zelf het minimum- en maximumsalaris vast, hierbij spelen opleidingsniveau en ervaring ook een rol. Dit kan daarom per bedrijf verschillen

Ter indicatie: Een audicien in loondienst verdient ongeveer tussen de € 2.400,- en de € 3.000,- bruto per maand. Bij ambulante functies komt daar soms ook een auto van de zaak bij.

Als leerling audicien ontvang je het wettelijk minimumloon.

Het minimumloon is per 1 juli 2019 € 564,30 per maand voor een 16-jarige, waarbij het met je leeftijd oploopt tot € 1.635,60 vanaf je 22e.

Afhankelijk van je kennis en ervaring kun je soms meer verdienen dan het
minimumloon.

Dit zijn salarisindicaties voor 2019.