Beroep Basisarts

Wist je dat…?

een arts die in een EG-lidstaat is afgestudeerd, zich in principe ook in alle andere lidstaten kan vestigen?

de ervaring die je als basisarts hebt opgedaan, vaak een streepje voor geeft bij een latere opleiding of specialisatie?

je als basisarts kunt starten met een opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropische Geneeskunde (AIGT)? Je wordt dan tropenarts. Je behandelt ziekten als aids, malaria en tuberculose in ontwikkelingslanden.