Beroep Begeleider pleegzorg (jeugdzorgwerker)

Wat ga je doen in dit beroep?

Als begeleider pleegzorg zorg je ervoor dat het verblijf van het pleegkind bij zijn pleegouders zo optimaal mogelijk verloopt. Daarbij werk je in de meeste gevallen ook toe naar een terugkeer van het kind naar zijn ouders. Daarvoor voer je gesprekken met het pleegkind, de ouders en de pleegouders. Daarin wordt ook het begeleidingsplan besproken en opgesteld. Dit plan evalueer je met hen en stel je eventueel bij.

Je begeleidt het pleeggezin en het kind bij het verblijf en bij het uitvoeren van het begeleidingsplan. Je ondersteunt de pleegouders in hun taak als plaatsvervangende opvoeders. Bovendien ben je als begeleider pleegzorg op de hoogte van de ontwikkelingen bij de ouders van het kind en de ontwikkelingen van het kind bij de pleegouders. Zo is het mogelijk om een goede inschatting te geven over terugplaatsing.

Daarnaast help je de pleegouders door het verschaffen van informatie over regelgeving, financiën en juridische zaken.