Beroep Begeleider pleegzorg (jeugdzorgwerker)

Wist je dat…?

je als begeleider pleegzorg er naartoe werkt om een kind weer terug te plaatsen in zijn eigen gezin? Hiervoor houd je goed in de gaten of de situatie in het gezin is veranderd en wat de ontwikkeling is van het kind in het pleeggezin.

pleegzorg meerdere varianten kent, zoals crisisopvang, voltijdopvang en deeltijdopvang? Crisisopvang is er voor kinderen die door problemen in hun eigen gezin tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. Ze worden met spoed, en vaak nog zonder zorgindicatie, in een pleeggezin geplaatst.

pleegzorg de eerste keus is bij uithuisplaatsing van een kind? Dit omdat deze vorm van opvang het dichtst bij de natuurlijke situatie blijft.

pleegouders en kinderen als eerste contact hebben met de bemiddelaar pleegzorg en daarna met de begeleider pleegzorg?