Beroep Beleidsmedewerker zorg en welzijn

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Beleidsmedewerker zorg en welzijn

Wat ga je doen in dit beroep?

Als beleidsmedewerker Zorg en Welzijn houd je je bezig met de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van een organisatie. Het doel is vanuit een gezamenlijke visie verder te kunnen werken. Jij draagt bij aan het beleid door onder andere adviezen te formuleren voor activiteitenplannen, richtlijnen en (behandel)plannen.

Deze gaan bijvoorbeeld over:
•    het werven van nieuw personeel
•    investeringen om op efficiëntere wijze te kunnen werken
•    een fusie
•    het stimuleren van burgerparticipatie

Communicatie en onderzoek
Je houdt rekening met cliënten, buurtbewoners, inwoners, vrijwilligers en patiënten, maar ook met bedrijven, de overheid, samenwerkingspartners, verzekeraars en andere belanghebbenden. Je probeert te bereiken dat alle betrokken partijen zich in jouw plannen kunnen vinden, zodat ze bereid zijn mee te werken aan de uitvoering ervan. Dit vereist communicatie en onderzoek.

Samenwerken
Je bepaalt zelf hoe je je werk uitvoert, hoewel je gebonden bent aan de beleidsdoelstellingen van het bestuur of de directie. Je werkt nauw samen met collega’s, bestuurders of politici. Zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Vaak heb je ook een coachende rol naar medewerkers om te zorgen dat het beleid in de praktijk wordt uitgevoerd en je weer informatie verzamelt om het beleid later te verbeteren.