Beroep Cardioloog

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Cardioloog

Wat ga je doen in dit beroep?

Als cardioloog houd je je bezig met de diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten. Je hebt te maken met patiënten vanaf 16 jaar. Zij komen bij je met problemen als ritmestoornissen, hartspierafwijkingen, verkalking of vervetting van de aderen en hartinfarcten.

Onderzoek
Bij acute problemen als een hartinfarct of ernstige ritmestoornis, onderneem je direct actie. Is de patiënt doorverwezen door de huisarts, dan doe je eerst onderzoek. Dit gebeurt via gesprekken en bijvoorbeeld een ECG of hartkatheterisatie. Tijdens de onderzoeken werk je veel samen met andere specialisten, zoals radiologen en internisten.

Plan
Op basis van de uitkomsten stel je een behandelplan op. Dit doe je in overleg met collega’s, bijvoorbeeld verpleegkundigen en fysiotherapeuten.

Behandeling
De behandeling kan medicamenteus zijn, maar ook bestaan uit interventie of hartchirurgie.
Bij interventie kun je denken aan een dotterbehandeling of katheterablatie. Hierbij worden hartritmestoornissen behandeld met radiofrequentiestroom.
Heb je een indicatie gesteld voor hartchirurgie (zoals een bypassoperatie of vervanging van de hartkleppen), dan ben je intensief betrokken bij de voorbereiding en nabehandeling van de patiënt die de hartoperatie ondergaat.

Management
Ook de patiëntenadministratie hoort bij je werk. Daarnaast is iedere specialist bij de wet verplicht om aan managementtaken deel te nemen.
Ga je aan de slag in een universitair medisch centrum? Dan besteed je een derde van je tijd aan zorg, een derde aan wetenschappelijk onderzoek en een derde aan onderwijs (zoals simulaties oefenen in een team of lesgeven).