Beroep Casemanager dementie

Wist je dat…?

je samenwerkt met verschillende hulpverleners binnen het zorgproces rondom dementie?

je als casemanager beschikbaar bent voor een cliënt tot opname in een verpleeghuis of overlijden?    

je op een professionele manier een vertrouwensrelatie aangaat met je cliënt?

casemanagers aan mensen met dementie een betere kwaliteit van zorg en leven bieden?

je ook veel werkt met de naasten van je dementerende cliënt, de mantelzorgers?

je op een professionele manier een vertrouwensrelatie aangaat met je cliënt?

casemanagers aan mensen met dementie een betere kwaliteit van zorg en leven bieden?

je ook veel werkt met de naasten van je dementerende cliënt, de mantelzorgers?

je als casemanager dementie samen met cliënten om een 'tovertafel' gaat zitten. Dit is een tafel met lichtprojecties dat ontworpen is voor dementerende ouderen 
om hen te prikkelen tot sociale interactie. 

de casemanager dementie een nieuw, actueel profiel krijgt met de naam 'dementieverpleegkundige'? Het nieuwe expertisegebied gaat uit van een verpleegkundige met een half jaar tot een jaar extra scholing.