Beroep Combinatiefunctionaris

Wist je dat…?

je als combinatiefunctionaris anderen kunt stimuleren om elke dag bezig te zijn met sport en/of cultuur?

jij ervoor kunt zorgen dat mensen vertrouwd raken met kunst- en cultuurvormen?

jouw werk als combinatiefunctionaris heel veelzijdig kan zijn omdat je werkzaam bent bij verschillende sectoren of verenigingen?

je als combinatiefunctionaris een brug slaat tussen binnen- en buitenschools leren?

een buurtsportcoach een combinatiefunctionaris is die sport combineert met een andere sector als onderwijs, zorg, welzijn, bedrijfsleven, jeugdzorg of kinderopvang?

de regeling voor combinatiefuncties is aangepast? Beschikking over meer budget zorgt ervoor dat er meer buurtsport- en cultuurcoaches actief kunnen zijn. Ook kunnen de nieuwe én huidige functionarissen breder ingezet worden. Op deze manier kan iedereen een leven lang sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur met plezier.