Beroep Dermatoloog

Wist je dat…?

Beroep Dermatoloog

Wist je dat…?

‘maanlichtkinderen’ de term is voor kinderen die niet tegen zonlicht kunnen? Uv-straling veroorzaakt bij hen direct vele vormen van huidkanker.

er wel 2.000 huidziekten bestaan? Acne (jeugdpuistjes) is er een van en is tevens de meest voorkomende huidziekte.

er ook dermatologen zijn die zich hebben bekwaamd in de behandeling van spataderen? Deze ‘sub-specialisatie’ (geen officiële specialisatie!) heet flebologie.

in Nederland 350.000 mensen rondlopen met de chronische ziekte psoriasis? Deze ziekte veroorzaakt een rode en schilferende huid. Helaas is de samenleving weinig bekend met deze ziekte. Zo gebeurt het wel dat een badmeester een patiënt uit het zwembad verwijdert.

patiënten met de huidziekte psoriasis profijt hebben van lichtbehandeling? Het licht uit een UV-B-lamp vermindert de ziekteverschijnselen. Deze behandeling kunnen patiënten zowel in het ziekenhuis als thuis (laten) uitvoeren. 

je als dermatoloog elk jaar verplichte bijscholing krijgt?

een dermatoloog zich ook met geslachtsziekten bezighoudt? Dit is historisch zo gegroeid doordat geslachtsziekten die huidaandoeningen veroorzaken vroeger het meest voorkwamen. Inmiddels komen andere geslachtsziekten meer voor.