Beroep Deskundige infectiepreventie

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Deskundige infectiepreventie

Wat ga je doen in dit beroep?

Ziekenhuisinfecties zijn infecties die in een instelling van de gezondheidszorg ontstaan. Daar zijn veel mensen bij elkaar, die onder andere door hun gezondheidsproblemen, behandelingen en ingrepen een verhoogde kans hebben op het oplopen van een infectie. Het krijgen van zo’n infectie levert voor de patiënt veel leed en een langere opnameduur op. Voor de gezondheidszorg betekent dit een behoorlijke kostenpost.

Als deskundige infectiepreventie houd je je actief bezig met hygiëne en het voorkomen, opsporen en bestrijden van ziekenhuisinfecties in een zorginstelling. Je hebt een belangrijke rol in het verbeteren van de kwaliteit van zorg!

Hiervoor werk je nauw samen met anderen zoals de arts-microbioloog en andere leden van de infectiepreventiecommissie. Je adviseert de directie, leidinggevenden, leden van de medische staf en de overige medewerkers in een ziekenhuis over de preventie (het voorkomen) van ziekenhuisinfecties en over de maatregelen die daarvoor getroffen moeten worden.

Alle afdelingen en diensten die invloed kunnen hebben op de hygiëne en het voorkomen van infecties, vallen binnen jouw werkgebied. Je geeft scholing, voorlichting en instructies aan medewerkers, controleert of ze zich houden aan het infectiepreventiebeleid en houdt in de gaten of dit beleid effect heeft. Op het moment dat je situaties tegenkomt die een hoger besmettingsgevaar kunnen opleveren, rapporteer je dat.

Ook registreer je de voorkomende ziekenhuisinfecties of patiënten met ziekenhuisinfecties. Op deze manier krijg je inzicht in het ontstaan van infecties, de mate waarin bepaalde infecties zich voordoen, bij welke patiënten ze voorkomen en de risicofactoren die een rol spelen. Je evalueert bovendien of de genomen maatregelen effect hebben. Je rapporteert je onderzoeksbevindingen aan de infectiepreventiecommissie en de betrokken afdelingen.