Beroep Deskundige infectiepreventie

Wist je dat…?

je als deskundige infectiepreventie een begeleidende en adviserende rol hebt? Je mag dus wel voorstellen doen om een bepaalde maatregel door te voeren, maar de beslissing ligt bij de directie of leidinggevenden.

je je ook bezighoudt met allerlei regelgevingen met betrekking tot het voorkomen van infecties? Je moet deze ontwikkelingen allemaal nauwkeurig in de gaten houden en plannen maken over hoe dit binnen de instelling ingevoerd kan worden. Kun jij je collega’s overtuigen dat ze dingen op een andere manier moeten gaan doen terwijl hen dat op het eerste gezicht helemaal niet nodig lijkt?

bepaalde micro-organismen op een bepaald moment ongevoelig worden voor antibiotica? In het buitenland is dat in veel ziekenhuizen al een groot probleem.

de Inspectie voortdurend toezicht houdt op de naleving van de kwaliteitswet in zorginstellingen? Eén van de kwaliteitseisen is de infectiepreventie.

voor de registratie van ziekenhuisinfecties tegenwoordig landelijk ontwikkelde computermodellen gebruikt worden?

dit beroep voorheen ziekenhuishygiënist werd genoemd?