Beroep Dialyseverpleegkundige

Wist je dat…?

je op de dialyseafdeling patiënten van allerlei leeftijden tegenkomt? De grootste groep mensen die in aanmerking komt voor dialyse valt in de leeftijdsgroep van 65 tot 75 jaar.

de behandeling van patiënten vrijwel altijd plaats vindt zonder de voortdurende aanwezigheid van een arts?

bij een behandeling via een kunstnier (hemodialyse) het bloed van een patiënt in ongeveer vier uur ontdaan wordt van afvalstoffen en dat dit drie keer in de week moet gebeuren?

je veel patiënten leert hoe zij zelf de behandelingen kunnen uitvoeren?