Beroep Educatiemedewerker (jeugdzorgwerker)

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Educatiemedewerker (jeugdzorgwerker)

Wat ga je doen in dit beroep?

Mensen die een achterstand hebben in kennis of vaardigheden hebben er soms niets aan om regulier onderwijs te volgen. Daar gelden toelatingseisen waar ze niet aan voldoen, de opleidingen duren te lang of zijn te algemeen. Voor allochtone vrouwen, jongeren met gedrags- of psychiatrische stoornissen, langdurig werklozen of andere minderheden worden daarom cursussen of opleidingsprogramma’s ontwikkeld die precies zijn afgestemd op hun leerdoelen.

Als educatiemedewerker ontwikkel je deze educatieve programma’s, vaak in overleg met de deelnemers. Ook voer je de programma’s zelf uit. Voorbeelden zijn een training sociale vaardigheden, Nederlandse taalbeheersing, leren fietsen of een computercursus. 

In je werk kan de kennisoverdracht of het aanleren van vaardigheden centraal staan. Zo bereid je iemand voor op het volgen van een reguliere opleiding of op het vinden en behouden van een baan. Maar vaak is het ook belangrijk dat mensen elkaar door het educatieve programma ontmoeten en een sociaal netwerk opbouwen.

Als het educatieve programma onderdeel uitmaakt van een hulpverleningsbehandelplan, lever je een bijdrage aan het vaststellen, aanpassen en evalueren van het plan. Je adviseert vrijwilligers- en andere organisaties voor vormings-, ontwikkelings- of buurtwerk bij het zelfstandig maken van educatieve programma’s en onderhoudt eventueel contacten met ouders, school of werk.