Beroep

Ergotherapeut

Als ergotherapeut ben je een paramedisch specialist. Je begeleidt en behandelt mensen die door lichamelijke of geestelijke beperkingen niet meer kunnen wonen, werken en leven zoals zij dat graag willen. Jouw handelingen zijn niet gericht op de ziekte, maar op het bedenken van oplossingen voor praktische problemen.

Beroep ergotherapeut

In het beroep ergotherapeut help je mensen om hun dagelijkse activiteiten te (blijven) ondernemen. Jouw cliënten lopen bijvoorbeeld moeilijk, kunnen een arm niet goed gebruiken of hebben problemen met schrijven. Maar ze kunnen ook last hebben van vermoeidheid, geheugenproblemen of stemmingswisselingen.
Als ergotherapeut onderzoek je welke activiteiten jouw cliënten belangrijk vinden in hun dagelijkse leven. Misschien wil iemand zich graag zelfstandig kunnen wassen en aankleden, aan het werk blijven, een studie oppakken of kunnen fietsen. Je observeert jouw cliënt om vast te stellen wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. Om een goede inventarisatie te maken, overleg je met artsen, fysiotherapeuten, mantelzorgers of leerkrachten.

Daarna stel je samen met je cliënt doelen op. Je kijkt wat er mogelijk is om die doelen te bereiken met advies, trainingen, hulpmiddelen en aanpassingen. Deze informatie leg je vast in het behandelplan waar jullie samen mee aan de slag gaan. Uiteindelijk leer je jouw cliënt met evenwichtsproblemen misschien lopen met een rollator of fietsen op een fiets met zijwielen. En voor een kapper met rugproblemen regel je een aangepaste kruk.

Veel mogelijkheden
Als ergotherapeut kun je op heel veel plekken aan de slag, zoals een ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatiecentrum, thuiszorginstelling en school voor speciaal onderwijs. Een eigen praktijk is ook een mogelijkheid.

Ergotherapeut worden?
Voor het beroep ergotherapeut moet je vindingrijk zijn. Je bedenkt immers creatieve oplossingen voor de problemen van jouw cliënten. Wil jij ergotherapeut worden? Check dan of je ook beschikt over de andere eigenschappen die je voor dit beroep nodig hebt.