Beroep Ervaringsdeskundige GGZ

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Ervaringsdeskundige GGZ

Wat ga je doen in dit beroep?

De inzet van betaalde ervaringsdeskundigen in de GGZ is nog vrij nieuw. Daardoor zijn taken en functies niet altijd precies omschreven.

Verschillende werkzaamheden
Als ervaringsdeskundige GGZ kun je onder andere te maken krijgen met de volgende werkzaamheden:

•    Je ondersteunt cliënten bij hun herstel. ‘Herstel’ betekent in dit geval dat de cliënt leert met zijn aandoening een waardevol leven te leiden. Hoe kunnen jouw cliënten hun aandoening een plaats geven in hun leven? Hoe krijgen ze weer een positief zelfbeeld? Wat is een mogelijke daginvulling? En welke mogelijkheden zijn er om (nieuwe) sociale contacten op te doen? Jij helpt cliënten een antwoord te vinden op deze en andere vragen. Daarbij maak je gebruik van je eigen ervaring.
•    Je betrekt de naasten van je cliënt bij het proces van herstel, en schakelt maatschappelijke organisaties in die kunnen helpen.
•    Je begeleidt herstelwerkgroepen en zelfhulpgroepen.
•    Je geeft voorlichting aan collega’s en zorgverleners, en legt uit hoe zij ervaringsdeskundigheid het beste kunnen inzetten.
•    Je adviseert bij het inrichten van zorgprogramma’s en beleid.
•    Je zet je in voor meer begrip voor psychiatrische aandoeningen in de zorg en in de maatschappij. Dat doe je door bijvoorbeeld collega’s te coachen, en door voorlichting te geven in bedrijven en op scholen.

Als ervaringsdeskundige kun je in een GGZ-instelling werken. Je begeleidt cliënten één-op-één of in een groep. Een andere mogelijkheid is dat je cliënten thuis begeleidt die zelfstandig wonen.
Veel van jouw cliënten hebben problemen op meerdere vlakken. Denk bijvoorbeeld aan een verslaving in combinatie met problemen met wonen, werken, sociale contacten, financiën, enzovoort.

Combinatie
De meeste ervaringsdeskundigen combineren hun functie met andere werkzaamheden. Ze zijn bijvoorbeeld ook verpleegkundige. Of ze geven trainingen waarin ze andere zorgverleners leren hoe zij ervaringsdeskundigheid het beste kunnen inzetten.

Team
Als ervaringsdeskundige GGZ werk je vaak in een team met bijvoorbeeld een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, zorgmanager, psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker en verslavingsarts.

Je kunt doorstromen naar andere functies, zoals teamleider, zorgmanager, praktijkopleider of trainer.