Beroep Farmaceutisch consulent

Wist je dat…?

het inlichten en adviseren van patiënten een steeds belangrijker aspect van de apotheekwerkzaamheden is geworden?

door het werk van farmaceutisch consulenten de patiënt meer centraal is komen te staan en er meer tijd is voor voorlichting over het gebruik van voorgeschreven geneesmiddelen?

jij als farmaceutisch consulent de deskundigheid van het apothekenteam kunt vergroten?

je als farmaceutisch consulent je plek moet veroveren binnen de apotheek en je goed duidelijk moet kunnen maken waar je voor staat?

jij je als farmaceutisch consulent sinds 1 oktober 2013 kunt inschrijven in een kwaliteitsregister om te laten zien dat je over de juiste diploma's beschikt en in staat bent om kwalitatief goede zorg te bieden volgens de huidig geldende normen? Zie www.kabiz.nl.