Beroep Gezinsondersteuner gehandicapten

Wist je dat…?

dat ouders van kinderen met een handicap of ontwikkelingsachterstand vaak onzeker zijn over de opvoeding? Ze hebben vragen als: ‘Ons kind luistert niet. Hoe moeten we daarmee omgaan?’ of ‘Ons kind is vaak driftig. Wat kunnen we daaraan doen?’ of ‘Hoe kunnen we het beste omgaan met dwangmatig gedrag en angsten?’ Als gezinsondersteuner probeer jij met oplossingen te komen , die deze onzekerheid wegnemen.

je als gezinsondersteuner ook kunt werken in gezinnen met een doof of slechthorend kind? Een verstandelijke handicap is dus lang niet altijd aan de orde.

de ondersteuning die jij biedt zich op het hele gezin richt? Niet alleen de ouders en het gehandicapte kind krijgen jouw aandacht: je staat ook klaar voor eventuele andere kinderen in het gezin.

videohometraining één van de middelen is die je als PPG kunt inzetten? Daarbij maak je opnamen van de probleemsituaties in het gezin. Na jouw analyse van de beelden bekijk en bespreek je de video met de ouders. Met name de positieve momenten en de geboekte vooruitgang krijgen de aandacht.