Beroep Hartfunctielaborant

Wist je dat…?

het ECG, het elektrocardiogram, in 1902 werd geïntroduceerd? Hiermee werd een belangrijke stap voorwaarts gezet in de behandeling van patiënten met hartziekten.

je soms onderzoekt terwijl de patiënt zich inspant, bijvoorbeeld op een hometrainer?

je bij sommige onderzoeken een infuus moet toedienen, injectiespuiten gebruiken, verbanden aanleggen en pleisters plakken?

Het kan gebeuren dat een patiënt, als hij erg gespannen is, voor of tijdens het onderzoek onwel wordt? Je moet dan direct de arts en het reanimatieteam te hulp roepen en als dat nodig is zelf reanimeren.

je vaak lange tijd aandachtig op een kleurenmonitor tuurt?

'pijn op de borst' in vaktermen 'angina pectoris' heet?