Beroep

HBO-verpleegkundige/ regieverpleegkundige

In het beroep regieverpleegkundige (HBO-verpleegkundige) combineer je coördinerende zorgtaken met verpleegtechnische en verzorgende werkzaamheden. Wil jij regieverpleegkundige worden? Dan kies je voor een vak met afwisseling, waarmee je in diverse zorginstellingen en functies aan de slag kunt.

Beroep regieverpleegkundige

In het beroep HBO-verpleegkundige heb je de regie over een deel van de zorgverlening. In jouw coördinerende rol stel je onder meer de zorgbehoefte van je patiënten vast. Daarnaast stel je het verpleegkundig zorgplan op. Je wijst patiënten toe aan jouw collega's en je bewaakt de continuïteit van de zorg.

Jij bent als regieverpleegkundige het aanspreekpunt voor patiënten en hun naasten. Je geeft informatie over de aandoening en het ziekteverloop. Ook geef je psychosociale begeleiding aan jouw patiënten. Zo nodig verwijs je patiënten naar andere zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, psychologen of maatschappelijk werkers. Als verpleegkundige op HBO-niveau overleg je ook regelmatig met deze zorgverleners en met artsen over de best mogelijke zorg voor jouw patiënten.

Verder verleen je verpleegkundige zorg. Dit betekent onder meer dat je medicatie verstrekt en voorbehouden handelingen verricht. Denk aan het verzorgen van wonden, inbrengen van een katheter, geven van injecties en aanleggen van infusen.

Jouw precieze taken zijn afhankelijk van de afdeling of instelling waar je werkt. Werk je bijvoorbeeld op de chirurgische afdeling van een ziekenhuis, dan bereid je ook medische onderzoeken en operaties voor door de benodigde instrumenten en apparatuur klaar te zetten.

Regieverpleegkundige worden? Veel mogelijkheden
Wil jij HBO-verpleegkundige worden? Dan moet je zorgvuldig zijn en een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Je moet ook goed kunnen omgaan met (vaak mondige) mensen. Bekijk ook de andere eigenschappen die belangrijk zijn voor dit beroep.

Als regieverpleegkundige ben je breed opgeleid. Je kunt dan ook aan de slag in diverse functies en zorginstellingen. Je werkt bijvoorbeeld met (chronisch) zieken, psychiatrisch patiënten, kinderen, ouderen of mensen met een verstandelijke beperking.

De film is in opdracht gemaakt van Regioplus voor de Week van Zorg en Welzijn 2016.