Beroep Huisarts

Past het bij je?

Een huisarts moet rust uitstralen, en tegelijkertijd snel en doortastend kunnen optreden. Deze eigenschappen zijn belangrijk om in noodsituaties kalm en efficiënt te werken.

Je bent in staat voorzichtig en zorgvuldig met je handen te werken, bijvoorbeeld bij het hechten van een wond, het geven van een injectie of bij een inwendig onderzoek.

Verder is het van belang dat je goed luistert naar je patiënten en de juiste vragen stelt om een duidelijk beeld van hun klachten te krijgen. Je weet jouw bevindingen goed te verwoorden. In overleg met de patiënt kun je een therapie bepalen.

Je onderhoudt contacten met patiënten en hun familie, met specialisten, apothekers en hulpverlenende instanties. Daarvoor zijn goede communicatieve vaardigheden nodig.

 Kortom, je beschikt over:
- een rustige uitstraling én doortastendheid
- zorgvuldigheid
- goede contactuele en communicatieve vaardigheden

Gratis loopbaanadvies Sterk in je werk 
Wil je meer inzicht of dit beroep bij je past? En ontdekken wat jouw sterke punten zijn? Vraag een gratis loopbaangesprek aan via www.sterkinjewerk.nl.