Beroep Huisarts

Wist je dat…?

je veel samenwerkt met andere zorgverleners uit de eerstelijnsgezondheidszorg? Dit zijn onder meer fysiotherapeuten, apothekers, verloskundigen en oefentherapeuten. Vaak werk je samen onder één dak: in een huisartsenpraktijk of een gezondheidscentrum.

huisartsen vaak gebruikmaken van de diensten van een praktijkondersteuner? Deze collega neemt veel werk uit handen, bijvoorbeeld door klachtverhelderingsgesprekken en korte behandelingen.

je bij de meeste klachten werkt volgens de medische richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap?

je in verband met spoedgevallen altijd goed bereikbaar moet zijn?

je als huisarts te maken kunt krijgen met een vraag naar euthanasie?

je als huisarts een centrale plaats inneemt in de gezondheidszorg? Je bent immers vaak de eerste die met een patiënt te maken krijgt.

het percentage vrouwelijke studenten aan de medische opleidingen de laatste jaren gestaag toeneemt, net als het percentage vrouwelijke huisartsen? En dat er immidels meer vrouwen dan mannen in dit beroep werkzaam zijn?

je een beroepsgeheim hebt?

je als huisarts vaak patiënten ziet met een te hoge bloeddruk? Dit is namelijk de meest voorkomende reden voor mensen om een huisarts te bezoeken.

je als huisarts medicatie vanaf 1 januari 2014 alleen nog maar elektronisch mag voorschrijven? Deze richtlijn van onder andere de V&VN, KNMG, NPCF en de Inspectie voor de Gezondheidszorg moet de medicatieveiligheid verhogen. Zo heb je altijd een actueel medicatieoverzicht.