Beroep Intensive care kinderverpleegkundige

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Intensive care kinderverpleegkundige

Wat ga je doen in dit beroep?

Als intensive care kinderverpleegkundige verzorg en verpleeg je kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Vaak heeft het kind ernstige problemen met een of meerdere vitale functies zoals hart, longen of nieren. Dit kan zorgen voor allerlei verschijnselen die een levensbedreigende situatie vormen.

De gezondheidssituatie van kinderen is vaak erg onvoorspelbaar en de kans op onverwachte complicaties groot. Kleine veranderingen kunnen al snel grote of zelfs fatale gevolgen hebben. Het is dus belangrijk dat je het kind constant in de gaten houdt.

Kinderen die op de intensive care liggen, zijn vaak aangesloten op allerlei apparatuur zoals beademingsapparatuur en hartbewakingsmonitoren. Je weet hoe je met deze apparaten om moet gaan en hoe je de gegevens van deze apparatuur moet interpreteren. In acute situaties neem je zelfstandig beslissingen over de te volgen procedures en voer je deze zonodig uit.

Samen met gespecialiseerde artsen vorm je de kern van het behandelend team op de intensive care-afdeling. Daarnaast zijn ook fysiotherapeuten, analisten, bacteriologen en technici bij de zorg betrokken.

Ook de begeleiding van de ouders of verzorgers is een belangrijk onderdeel van je werk. Je vertelt hen hoe hun kind er aan toe is en probeert afstemming met hen te vinden over de behandeling die hun kind zal ondergaan.