Beroep Intensive care kinderverpleegkundige

Wist je dat…?

de afdeling Intensive Care Pediatrie een Intensive Care afdeling is waar kinderen behandeld worden in de leeftijd van 0 tot 18 jaar?

je ook enige affiniteit moet hebben met techniek? Je werkt namelijk met allerlei apparatuur.

de gezondheidssituatie van kinderen vaak erg onvoorspelbaar is en de kans op onverwachte complicaties groot? Het is dus belangrijk dat je het kind constant in de gaten houdt.