Beroep Intensive care verpleegkundige

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Intensive care verpleegkundige

Wat ga je doen in dit beroep?

Als intensive care verpleegkundige verzorg en verpleeg je mensen die in een levensbedreigende situatie verkeren en die op de intensive care afdeling van een ziekenhuis liggen. Je werkt hierbij volgens de instructies van de behandelend arts.

Je let voortdurend op de patiënt en controleert met behulp van apparatuur onder meer de ademhaling, hartslag, lichaamstemperatuur, bloeddruk en infusen. Jouw taak is vooral de gegevens van deze apparatuur te interpreteren en zonodig stappen te ondernemen. Vaak heb je wel tijd om een arts te waarschuwen, maar in acute situaties moet je zelf beslissen en ingrijpen.

Bij veel verrichtingen verleen je assistentie aan de arts, maar een infuus breng je zelf in, evenals bijvoorbeeld urinewegcatheters of maagsondes. Als dat kan, bereid je de patiënt op het onderzoek voor door hem te vertellen wat er gaat gebeuren en waarvoor dat nodig is.

Daarnaast bied je de 'gewone' verpleegkundige zorg: je wast en verschoont patiënten, zorgt voor voedsel (meestal via een infuus of maagsonde), legt verbanden aan en praat je met de patiënten indien ze bij bewustzijn zijn. Dat vergt veel tijd en aandacht, want de meeste patiënten op de intensive care liggen aan een beademingsmachine en kunnen dus zelf niet praten.

Je werkt intensief samen in een team van verpleegkundigen en tal van medisch specialisten. Dagelijks breng je verslag uit aan de behandelende artsen. Ook heb je intensief contact met familie en vrienden van de patiënt: je informeert ze en stelt ze, waar mogelijk, gerust.