Beroep Internist

Wist je dat…?

Beroep Internist

Wist je dat…?

een internist nooit opereert? Interne geneeskunde is een 'beschouwend' specialisme. Een chirurg opereert, hij heeft een 'snijdend' specialisme.

de inwendige geneeskunde de moeder is van alle niet-snijdende specialismen?

je als internist ook hoogleraar kunt worden? Of je kunt verdiepen in een specialisatie door verschillende onderzoeken te doen?

veel internisten betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek naar de achtergronden en gevolgen van ziekten en therapieën?

de relatie leerling-opleider ook wel een meester-gezelrelatie wordt genoemd?