Beroep Kinderarts

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Kinderarts

Wat ga je doen in dit beroep?

Als kinderarts werk je met kinderen van uiteenlopende leeftijden, van pasgeborenen tot pubers. Binnen de Kindergeneeskunde kun je je verder bekwamen in diverse subspecialismen. Je wordt dan bijvoorbeeld kinderarts-nefroloog, kinderlongarts of kinderarts maag-, lever- en darmziekten. Volg je geen verdere specialisatie, dan ben je algemeen kinderarts.

In dat geval onderzoek en behandel je kinderen op de polikliniek en kinderen die zijn opgenomen. Zo nodig wijs je hen door naar een subspecialist.

Pijnlijk of risicovol onderzoek
Je hebt veel direct contact met je patiënten maar ook met hun ouders. Kinderen zijn vaak niet in staat hun klachten precies onder woorden te brengen. De ouders helpen daarbij.

Soms moeten moeilijke keuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld over het al dan niet uitvoeren van een erg pijnlijk of risicovol onderzoek. Als de ouders daarover een andere mening hebben dan jij, is het van belang dat je de verschillende standpunten zorgvuldig afweegt.

Acute opname
In 40 tot 50 procent van de gevallen worden de kinderen acuut opgenomen. Als kinderarts werk je daarom ook vaak in de avonden en weekends.

Samenwerking
Je werkt veel samen met anderen. Ten eerste met de subspecialisten binnen je eigen vakgroep. Daarnaast met specialisten van andere vakgroepen, zoals psychiaters, gynaecologen en chirurgen. Je kunt ook samenwerken met zorgverleners buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld huisartsen.