Beroep Kinderverpleegkundige

Wat ga je doen in dit beroep?

Als kinderverpleegkundige verzorg en verpleeg je kinderen met gezondheidsproblemen. Dat varieert van lichte zorg tot specialistische en acute zorg. Het zijn kinderen van alle leeftijden: van pasgeboren baby’s tot peuters, kleuters, schoolkinderen en pubers.

Je hebt te maken met kinderen én hun ouders, omdat kinderen zelf geen moeilijke beslissingen kunnen nemen. Je vraagt de ouders naar bijzonderheden over hun kind. Bijvoorbeeld of het een speciaal dieet moet volgen en of het problemen heeft met slapen. Ook aan het kind stel je vragen. Een kind reageert op zijn eigen manier op ziek zijn. De kinderverpleegkundige kijkt per kind wat de behoeften en wensen zijn, afhankelijk van zijn leeftijd en ontwikkeling. Op basis daarvan stelt de verpleegkundige een verpleegplan op.

Wassen, verschonen en helpen met eten en drinken behoren tot de dagelijkse verzorging van je patiënten. Je let goed op hun conditie en verzorgt en verbindt eventuele wonden en bewaakt het infuus. Ook vertel je de kinderen en de ouders welk onderzoek verricht gaat worden, en waarvoor dat nodig is. Naast deze dagelijkse verzorging en verpleging, houdt je ook de geestelijke en sociale aspecten in de gaten. Je wilt alles in staat stellen zodat je patiënt zo vlot mogelijk kan herstellen. Verder geef je voorlichting aan het kind en de ouders, bijvoorbeeld over nieuwe technologieën of patiëntenorganisaties.

Je werkt samen met artsen, fysiotherapeuten, laboranten, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogisch medewerkers en allerlei andere deskundigen. Van al je patiënten houd je daarom een verpleegkundig dossier bij, zodat je collega's goed op de hoogte zijn van hun toestand. Je werkt onder leiding van een leidinggevende en neemt deel aan overleg.

Als kinderverpleegkundige kun je in een ziekenhuis werken (intermuraal) of bij het kind thuis (extramuraal).