Beroep Klinisch geriater

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Klinisch geriater

Wat ga je doen in dit beroep?

De kwetsbare oudere patiënten die je onderzoekt en behandelt zijn veelal boven de 75 à 80 jaar. Zij zijn opgenomen op de geriatrische afdeling van een ziekenhuis en hebben vaak een complexe problematiek. Meestal gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen; een patiënt lijdt bijvoorbeeld aan Alzheimer en incontinentie, heeft mobiliteitsproblemen én is eenzaam. Het primaire doel is een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van de patiënt.

Diagnostiek en behandelplan
Bij de diagnostiek vraag je zo nodig nadere informatie van familieleden, verzorgers en de huisarts van de patiënt Op basis van je bevindingen kun je besluiten de oudere naar een andere specialist te verwijzen. Doe je dat niet, dan maak je een behandelplan. Hierin stel je bijvoorbeeld geneesmiddelen, bewegingsoefeningen en een verpleeghuisopname voor.

Opleiden
Je begeleidt ook geriatrisch verpleegkundigen in opleiding. De ontwikkelingen in je vakgebied houd je bij door vakliteratuur te bestuderen en congressen te bezoeken.