Beroep Klinisch patholoog

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Klinisch patholoog

Wat ga je doen in dit beroep?

Als klinisch patholoog werk je met patiënten waarbij weefsels of cellen zijn weggenomen om vast te stellen wat er afwijkend aan is. Je kunt denken aan een gezwel of tumor waarbij onderzocht moet worden of deze goed- of kwaadaardig is. Je hebt patiënten van alle leeftijden, het kan zelfs om ongeboren baby’s gaan.

Zelf kom je bijna niet in aanraking met je patiënten. Je krijgt van de behandelend arts een stukje weefsel waarbij je moet onderzoeken met wat voor gezwel, tumor of ontsteking je te maken hebt. Bijvoorbeeld een knobbeltje in de borst, een hersentumor, een andere vorm van kanker, tuberculose of een aangeboren afwijking. Als klinisch patholoog heb je dus een heel breed vakgebied.

In sommige gevallen voer je een cytologische punctie uit. Met een heel dun naaldje dring je door in de knobbel, bijvoorbeeld in de borst of elders in het lichaam. Je neemt een heel klein stukje weefsel weg voor onderzoek. Dit is het enige fysieke contact dat je met patiënten hebt.

Een andere taak die je als patholoog hebt, is het verrichten van obducties. Hierbij doe je uitgebreid onderzoek bij een overledene om meer over ziektes te weten te komen. Maar ook als toetsing van de diagnose en de behandeling: een soort kwaliteitscontrole dus.

Heb je na je onderzoek je diagnose gesteld, dan verwerk je je conclusies in een verslag dat je aan de behandelend arts overdraagt. Deze stelt aan de hand van dit verslag een behandelplan op.

Als klinisch patholoog draai je ook nacht- en weekenddiensten. In sommige gevallen moet snel onderzocht worden wat voor tumor of gezwel er gevonden is en kan niet gewacht worden tot de volgende dag. Dit wordt sneldiagnostiek genoemd.

Je houdt je als klinisch patholoog voornamelijk bezig met onderzoek en diagnostiek. Werk je in een universitair medisch centrum, dan besteed je een derde van je tijd aan zorg en een derde aan wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van het specialisme. De overige tijd ben je bezig met lesgeven, onder andere aan studenten Geneeskunde. 

Op de afdeling Klinische Pathologie werk je samen met histo-technologische analisten, een goed secretariaat en natuurlijk met collega-klinisch pathologen en doorverwijzende specialisten.