Beroep Klinisch patholoog

Wist je dat…?

onderzocht weefsel bewaard wordt? Zo kan achteraf teruggekeken worden op de diagnose. En als de behandeling bij de patiënt niet (helemaal) aanslaat, kan hetzelfde weefsel gebruikt worden voor verder onderzoek. De patiënt hoeft dan niet weer een operatie te ondergaan.

het woord ‘pathologie’ ziekteleer betekent? Naast de klinisch pathologen zijn er ook forensisch pathologen die doden onderzoeken en zijn er dierpathologen. Dierpathologen doen dezelfde werkzaamheden als de klinisch pathologen, maar dan bij dieren.

veel mensen nog steeds denken dat pathologen hun werk doen in ‘grijze kelders’? Terwijl de afdelingen pathologie juist zeer moderne, uitgebreide en gespecialiseerde afdelingen zijn in een ziekenhuis.

de oude Grieken dode lichamen onrein vonden? De lichamen mochten dus niet opengemaakt worden om te kijken wat de doodsoorzaak was.

in de vorige eeuwen chirurgijns en medische studenten ook anatomische les kregen? Dit gebeurde meestal op een lichaam van een dode crimineel.

pathologisch onderzoek ook heel belangrijk is voor onderwijs en geneesmiddelenonderzoek

je als klinisch patholoog vaak achter je eigen bureau zit en met behulp van een microscoop onderzoek verricht?