Beroep Klinisch psycholoog

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Klinisch psycholoog

Wat ga je doen in dit beroep?

Als klinisch psycholoog (BIG-geregistreerd) ben je een gespecialiseerde gezondheidszorgpsycholoog. Je krijgt te maken met complexe psychische problemen. Hierbij kun je denken aan complexe persoonlijkheidsstoornissen of problemen die samenhangen met een zware lichamelijke ziekte. Je krijgt bijvoorbeeld cliënten die moeten leren omgaan met een chronische ziekte, zoals de ziekte van Parkinson. Ook treed je op bij crisisinterventies.

De klinisch psycholoog is expert in het vaststellen van ingewikkelde psychische problemen aan de hand van bepaald gedrag van de patiënt. Je voert gesprekken en doet tests om vast te stellen hoe bepaald gedrag ontstaan is, waardoor het in stand blijft en hoe je het kunt veranderen. Met deze informatie stel jij het behandelplan op. Vaak behandel je patiënten voor wie standaard psychologische behandelingen tekort schieten, of niet bestaan. De klinisch psycholoog beheerst vele behandeltechnieken. Zo is elke klinisch psycholoog ook opgeleid tot psychotherapeut. Je kunt nieuwe behandelingen of zorgprogramma's ontwikkelen en evalueren.

Daarnaast word jij ingeschakeld om gezondheidszorgpsychologen en andere hulpverleners te adviseren over diagnose en behandeling. Jij kunt hen inzicht geven in de klachten. Vragen die zij aan jou kunnen stellen zijn bijvoorbeeld: Is er door de hersenbloeding verandering ontstaan in het dagelijkse denken en doen? En wat heeft de behandeling voor gevolgen voor de gevoelens van de cliënt?

De klinisch psycholoog kan een brug slaan tussen wetenschap en praktijk. Zo volg je (wetenschappelijke) ontwikkelingen en vertaal je deze naar de praktijk. Soms voer je wetenschappelijk onderzoek uit of begeleid je deze onderzoeken. De uitkomsten hiervan verwerk je in een wetenschappelijk artikel. Met deze onderzoeksresultaten krijgen jij en andere klinisch psychologen nieuwe inzichten. Hiermee ga je op zoek naar mogelijkheden om de klachten te verminderen.