Beroep KNO-arts

Welke opleiding kun je volgen?

Beroep KNO-arts

Welke opleiding kun je volgen?

Om KNO-arts te kunnen worden start je met de universitaire opleiding:

Daarna kun je gaan solliciteren voor een opleidingsplaats op de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde in een ziekenhuis. Op dit moment zijn er acht opleidingsziekenhuizen en jaarlijks zo’n vijftien opleidingsplaatsen in Nederland, maar dat worden er meer in de toekomst.

Als je wordt aangenomen kun je na vijf jaar afstuderen. Tijdens de opleiding leer je diagnoses stellen, behandelen en opereren onder supervisie van ervaren KNO-artsen. Je werkt tijdens je opleiding al zelfstandig als KNO-arts, met alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden die daarbij horen. De relatie leerling-arts wordt ook wel een meester-gezel relatie genoemd.

Wil je meer weten over deze specialistische vervolgopleiding? Kijk dan eens op de website van het KNMG: Over beroepskeuze.