Beroep Logopedist

Wist je dat…?

Beroep Logopedist

Wist je dat…?

je als logopedist duidelijk moet kunnen praten en ook goed moet kunnen horen?

je een advies kunt krijgen over je eigen stem- en spraakgebruik?

logopedie niet alleen met stotteren te maken heeft maar ook met spraak, stem, taal, gehoor en de mond?

je als logopedist ook in de gaten houdt of het slikken wel veilig verloopt bij je patiënten?

een logopedist ook mensen kan trainen die beroepshalve hun stem goed en veel moeten gebruiken zoals marktkooplui, zangers of politici?

je ook presentatietrainingen voor het bedrijfsleven kunt geven? Je leert mensen dan hoe ze hun stem tijdens een presentatie voor een groep mensen prettig kunnen laten klinken.

een logopedist ook adviseert over alternatieve communicatie, zoals gebarentaal, als het spreken zeer moeilijk gaat.

logopedisten steeds meer gebruik maken van moderne hulpmiddelen, bijvoorbeeld spraak- en taalcomputers.