Beroep Longarts

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Longarts

Wat ga je doen in dit beroep?

Als longarts behandel je mensen van alle leeftijden. De patiënten worden vooral door de huisarts naar jou doorverwezen. Patiënten hebben het vaak erg benauwd, dat kan heel vervelend zijn. Ze hebben dan een arts nodig die naast het geven van de juiste behandeling ook in staat is het vertrouwen van de patiënt te winnen en de patiënt gerust te stellen.

Je behandelt mensen met zeer uiteenlopende longaandoeningen zoals infectieziekten, astma, allergie, tuberculose en longtumoren. Ook krijg je te maken met mensen die door hun beroep iets aan de longen hebben opgelopen door het inademen van stof, bijvoorbeeld asbest.

In het ziekenhuis werk je op de afdeling Longziekten. Je doet onderzoek om vast te stellen wat er precies met de patiënt aan de hand is, hebt gesprekken met patiënten en verleent zorg aan patiënten die een operatie hebben ondergaan. 

Voor het vaststellen van de behandelmethode en bij het voorschrijven van medicijnen moet je natuurlijk rekening houden met medicijnen of behandelingen die zijn voorgeschreven door andere specialisten. Overleg met hen en andere collega-hulpverleners hoort zodoende ook bij je werk.

Ga je aan de slag in een universitair medisch centrum? Dan besteed je een derde van je tijd aan zorg, een derde aan wetenschappelijk onderzoek en een derde aan onderwijs (zoals simulaties oefenen in een team of lesgeven). Je geeft het onderwijs aan studenten Geneeskunde en jonge artsen die opgeleid worden tot onder meer huisarts, longarts, internist, intensivist en thoraxchirurg.