Beroep Longarts

Wist je dat…?

Beroep Longarts

Wist je dat…?

waar nog niet zo lang geleden veel in longen gesneden werd, veel snijwerk tegenwoordig wordt vervangen door een videoscopische ingreep? Dit houdt in dat een minuscuul cameraatje in de longen wordt ingebracht, zodat de longarts op een ‘tv-scherm’ kan zien waar hij voor zijn ingreep moet zijn.

je als longarts ook hoogleraar kunt worden? 

de ontwikkelingen in de medische wereld zo snel gaan dat een longarts elk jaar in totaal twintig dagen moet worden bijgeschoold?

de officiële naam voor longarts ‘arts voor longziekten en tuberculose’ is?