Beroep Longfunctieanalist

Wist je dat…?

het beroep longfunctieanalist eerst longfunctieassistent heette?

het werk van een longfunctieanalist een combinatie is van diagnostisch onderzoek en werken met mensen?

de onderzoeken in tijdsduur kunnen variëren van 10 minuten tot anderhalf uur?

je bij de onderzoeken gebruikmaakt van diverse apparaten zoals een bodybox? Dit apparaat ziet eruit als een kleine cabine en de patiënt moet daar een tijdje in blijven zitten.

er een vereniging bestaat voor longfunctieanalisten (NVLA)? Kijk eens bij extra info.

je als longfunctieanalist mee kunt werken aan researchprojecten?

sommige longfunctieanalisten zelf onderzoeksresultaten presenteren op (buitenlandse) symposia en congressen?

longfunctieonderzoek ook vaak een belangrijk onderdeel is van wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe medicijnen?