Beroep Maag-darm-leverarts

Wat ga je doen in dit beroep?

Beroep Maag-darm-leverarts

Wat ga je doen in dit beroep?

Als maag-darm-leverarts krijg je te maken met patiënten vanaf vijftien jaar met maag-, darm- of leverproblemen. Dit is een heel breed vakgebied, dat begint bij de slokdarm en eindigt bij de anus. Er kunnen heel veel problemen en ziektes in voorkomen. Denk aan tumoren, ontstekingen (bijvoorbeeld de ziekte van Crohn), stenen in de galblaas en ziekten waarbij de organen niet optimaal werken (zoals een luie maag of prikkelbare dikke darm).

De patiënten worden doorverwezen door hun huisarts, waarna een gesprek met de maag-darm-leverarts plaatsvindt. Daarna voer je meestal een lichamelijk- en bloedonderzoek uit, en indien nodig een inwendig onderzoek en röntgenonderzoek. In overleg met de patiënt stel je naar aanleiding hiervan een behandelplan vast. Hier gaat meestal een paar weken overheen. De uiteindelijke behandeling kan variëren van medicatie of een dieet tot een chirurgische ingreep. Zo’n ingreep vindt bijvoorbeeld plaats met een endoscopie. Daarbij brengt de arts een bestuurbare slang (de endoscoop) via mond of anus in het lichaam, zodat de binnenkant van slokdarm, maag of darmen geïnspecteerd kan worden. Sommige patiënten zie je maar één keer, anderen komen regelmatig terug en hebben levenslange zorg nodig.

Je werkt met veel mensen samen, op verschillende afdelingen in het ziekenhuis: internisten, chirurgen, radiologen, (endoscopie)verpleegkundigen, secretaressen en doktersassistenten.

Als maag-darm-leverarts ben je een groot deel van je tijd bezig met het spreekuur of op de ziekenhuisafdeling met het uitvoeren van onderzoeken bij patiënten en het vaststellen van een behandelplan. Maar je bent ook ongeveer twee tot drie dagen in de week bezig met het uitvoeren van endoscopieën.
Administratie hoort ook bij je werk; die neemt ongeveer 10 procent van je werktijd in beslag. Van elke patiënt houd je immers een medisch dossier bij.

Ga je aan de slag in een universitair medisch centrum? Dan besteed je een derde van je tijd aan zorg, een derde aan wetenschappelijk onderzoek en een derde aan onderwijs (zoals simulaties oefenen in een team of lesgeven). Je geeft het onderwijs onder andere aan studenten Geneeskunde en maag-darm-leverartsen in opleiding.