Beroep Maatschappelijk werker

Waar werk je?

Je werkt bij een instelling voor maatschappelijk werk of jeugdzorg. Die kan algemeen zijn, voor allerlei soorten problemen, of meer gespecialiseerd. Specialisaties kunnen bijvoorbeeld liggen op het gebied van algemeen maatschappelijk werk, kinderbescherming, reclassering, verslavingszorg, medisch maatschappelijk werk of bedrijfsmaatschappelijk werk.

Je kunt ook gaan werken in instellingen die naast maatschappelijk werkers ook andere beroepsbeoefenaren in dienst hebben. Bijvoorbeeld een ziekenhuis, school, bedrijf, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), GGZ-instelling, afdeling Sociale Zaken bij een gemeente, een verpleeghuis, een psychiatrische kliniek of in de gehandicaptenzorg.

Ook zijn er verschillende maatschappelijk werkers met een eigen praktijk.

Werk vinden
Vind vacatures bij en informatie over instellingen in heel Nederland. Kijk op deze site bij werk vinden.

  • Werk vinden op werk.nl
    Op werk.nl staan vacatures van dit beroep. Dit is de site van UWV. Passende vacatures kunnen daar onder een andere beroepsnaam staan. Bekijk ze op werk.nl!