Beroep Maatschappelijk werker

Wist je dat…?

je als maatschappelijk werker een ongelofelijk breed beroepsterrein hebt?

je ook veel af moet weten van sociale wetten en regels?

je soms video-opnamen maakt van het gedrag van de gezinsleden, die je daarna met hen bespreekt?

er ook een beroepsvereniging is voor maatschappelijk werkers en andere sociaal professionals? Dat is de BPSW, zie voor meer informatie Extra info.

je je ook kunt laten registreren als maatschappelijk werker? Dat kan via het Registerplein. Kijk voor meer informatie over dit keurmerk bij Extra info.

het maatschappelijk werk van de ene instelling (bijvoorbeeld verslavingszorg) ook vaak samenwerkt met andere instellingen zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk en GGZ-instellingen? Elk doet dan het deel waarin men gespecialiseerd is. In de praktijk komt dit steeds vaker voor, omdat problemen complexer worden.

er eigenlijk in alle landen van de wereld maatschappelijk werkers zijn?

er heel veel interessante cursussen, opleidingen en trainingen zijn die je kunt volgen nadat je je HBO-opleiding eenmaal hebt afgesloten?