Beroep MBB'er in de radiotherapie/ Radiotherapeutisch laborant

Wist je dat…?

je met je diploma ook in het buitenland kunt gaan werken?

70 procent van de studenten al een baan had voordat zij waren afgestudeerd?

je je voor het werken met straling moet houden aan de voorschriften van de Kernenergiewet?

op sommige radiotherapieafdelingen in wisseldiensten wordt gewerkt? Het komt dus af en toe voor dat je op een avond werkt.

het werk niet gevaarlijk is? Je werkt wel met straling maar wordt goed opgeleid om hier voorzichtig mee om te gaan.